Zapateneo Ateneo Liburu aurkezpena eta solasaldia: “Las falsas alternativas. Pedagogía libertaria y nueva educación” Ani Pérezekin (2022-07-09)

Liburu aurkezpena eta solasaldia: “Las falsas alternativas. Pedagogía libertaria y nueva educación” Ani Pérezekin (2022-07-09)

kaixo, Zaplagun maitea! Egun hauetan albiste ikaragarriak iritsi zaizkigu Melillatik; gizadiaren “gizatasuna” zalantzan jartzen duten eta izaera horretatik “desertatzeko” beharra planteatzen diguten horietako albisteak… jakingo bagenu nola! Pentsa genezake, gure kontzientziak arinki deskargatzeko, gertakari isolatuak direla, ez direla arau arruntak, baina “La Haine”-ko artikulu batean Pastora Filigranak idatzitako hitzak gureganatuz,  zoritxarrez, mugako indarkeria salbuespena ez dela uste dugu. Oraingoan, beharbada, hurbilagotik ikusi dugu, eta hainbeste heriotzen eta hain irudi gogorren izugarrikeria indar handiagoz heldu zaigu. Baina muga-erregimenak eragiten duen indarkeria eta heriotza da araua, horixe da haren eginkizun nagusia. Azken batean, esan genezake muga baten prozedura «normala» ikusi dugula. Bestalde, gainera, muga da lan-indarra merkantzia bihurtzeko metodo erabakigarria. Eskulana antolatzeko eta soldaten merkatzeko, ekonomia-mundu honetan dagoen baliabide nagusia da. Espainiako eta Europako atzerritartasun-politikaren erretorikak merkatuaren beharretara egokitutako “immigrazio ordenatua” behar dugula dio. Merkatuak benetan nahi duena Atzerritarren Legeak xantaiatutako langile klandestino eta izutuak dira, otzan joka dezatena eta gutxigatik asko lan egin dezatenak nekazaritzan, haragi-industrian, etxeko lanetan eta herrialde honetako lan-salerosketako eta sexu-salerosketako sareak loditzen dituenak. Mugetako indarkeriak eta beldurrak funtzionatu egiten dute, ez merkatuaren beharren arabera eskulana erregulatzeko, baizik eta prezioa erregulatzeko, kapitalaren aberastasuna metatzeko nahi mugagabeari dagokionez. Muga sistema kapitalistan lanaren nazioarteko antolamenduaren oinarrizko tresna da. Hori dela eta, edozein gobernu neoliberalek, bere siglak edozeinak direla ere, mugen erregimenari eusten jarraituko du. Mugarik gabeko mundu baterantz jo nahi badugu, Melillan gertatutakoak bezalako gertaerak errepika ez daitezen, jabetza pribatua eta aberastasuna eta lana munduan banatzeko eredua zalantzan jarri behar ditugu.

Larunbat honetan, uztailak 9, udako oporren aurreko jarduerei amaiera emateko, ziur gauden zuretzat interesgarria izango den jarduera bat antolatu dugu. Ani Perez izango dugu gurekin, eta bere liburua aurkeztuko digu: “Las falsas Alternativas”, hezkuntzako planteamendu libertarioenei buruzko hausnarketa sakona. Madrilgo Unibertsitate Autonomoko Hezkuntza Doktorea, eta militantea, gizarte mugimenduen eta mugimendu libertarioaren barruko hainbat espaziotan parte hartu du eta liburu honetan (bere doktorego-tesia) ikasleen hezkuntzarekiko hezkuntza askeago eta arduratsuagoaren aurrerapenean genituen eskola handien idealak desmuntatzen ditu. Egileak kritika konstruktiboa egiten die mugimendu alternatibo horiei, hezkuntza publikoaren erantzun gisa agertu direnak, non gizarte hedonista baten merkantilizazioari eta botereei buruzko hausnarketa baten falta sumatzen da, gizarte hori ez baitago ohituta gizartearen eta eskolaren benetako eraldaketarako planteamendu alternatiboetara. Espero dugu ez duzula galduko Anirekin iritziak kontrastatzeko aukera, oso aberasgarria izango den solasaldi batean.

kaixo, querid@ Zaplagun! Estos días nos han llegado noticias escalofriantes desde Melilla; ese tipo de noticias que nos hacen dudar de la “humanidad” del género humano, y hacen que nos planteemos la necesidad de “desertar” de dicha condición… si supiéramos cómo! Podríamos pensar, para descargar ligeramente nuestras conciencias, que se trata de hechos aislados, que no son norma común, pero, haciéndo nuestras las palabras de Pastora Filigrana, en un artículo en “La Haine”, pensamos que desgraciadamente la violencia en la frontera no es una excepción. Quizás esta vez la hemos visto más de cerca, y el horror de tantas muertes y las imágenes tan duras nos han llegado con más fuerza. Pero la violencia y la muerte que genera el régimen de fronteras es la norma, es su misión principal. En definitiva, podríamos decir que hemos visto la forma “normal” de una frontera. Por otra parte, además, la frontera es el método decisivo para convertir la fuerza de trabajo en mercancía. Es el principal recurso de ordenación de la mano de obra, y el abaratamiento de los salarios que existe en esta economía-mundo. La retórica de la política de extranjería española y europea sostiene que necesitamos una “inmigración ordenada” ajustada a las necesidades del mercado. Lo que quiere verdaderamente el mercado es una mano de obra asustada, clandestina y chantajeada por la Ley de Extranjería que se comporte de una manera sumisa y que trabaje mucho por poco en la agricultura, en la industria cárnica, en el trabajo doméstico y que engrosen las redes de trata laboral y trata sexual de este país. La violencia de las fronteras y el miedo funcionan, no para regular la mano de obra en cuanto a su número según las necesidades del mercado, si no para regular su precio en cuanto al deseo ilimitado de acumulación de riqueza del capital. La frontera es un dispositivo básico de la ordenación internacional del trabajo en el capitalismo. Cualquier gobierno neoliberal seguirá sosteniendo el régimen de fronteras tenga las siglas que tenga. Si queremos caminar hacia un mundo sin fronteras, para que no se repitan hechos como los sucedidos en Melilla, tenemos que cuestionar la propiedad privada y el modelo de reparto de la riqueza y el trabajo en el mundo.

Este sábado, 9 de Julio, para poner fin a las actividades de Zapateneo antes de las vacaciones de verano, hemos organizado una actividad que estamos seguras va a ser de tu interés. Tendremos con nosotras a Ani Perez y nos presentará su libro “Las falsas alternativas”, una reflexión en profundidad de los planteamientos más libertarios en educación. Doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid y militante, ha participado en diferentes espacios dentro de los movimientos sociales y del movimiento libertario y en este libro (su tésis doctoral) desmonta los ideales de grandes escuelas que teníamos en la avanzadilla de la educación más libre y más responsable con la educación del alumnado. La autora hace una crítica constructiva de estos movimientos alternativos que han ido apareciendo como respuesta a una educación pública en la que se echa en falta una reflexión sobre la mercantilización y los poderes de una sociedad hedonista que no está acostumbrada a planteamientos alternativos para una verdadera transformación social y escolar. Esperamos que no te pierdas la oportunidad de contrastar opiniones con Ani, en una charla que sabemos que será muy enriquecedora.

Hona hemen jardueraren xehetasunak / He aquí los detalles de la actividad:

Uztailak 9, larunbata / Sábado, 9 de Julio

Presentación del libro 

  “Las falsas alternativas. Pedagogía libertaria y nueva educación

  liburuaren aurkezpena

Charla con su autora  “Ani Perez”  egilearekin solasaldia

12:00etan,  Zapateneon

Interesante fin de curso, ¿no? Larunbat goizean zerbait hoberik egiteko bururatzen al zaizu? Imaginamos que los Sanfermines no te interesarán demasiado… eta, hala balitz ere, larunbat goizean ez zara Iruñera hurbilduko, ezta? ilunabarrean jai giroa handiagoa izango da eta!  Así, pues, te esperamos!!! No vamos a pasar lista… baina ez hutsik egin, e? Musu bat,

Zapkideok

Related Post