Nortzuk gara – Quiénes somos

ZAPateneo Kultur Elkartea es un proyecto contracultural, que inició su andadura en 2002, cuyo principal objetivo es el de generar debate, del que surjan opiniones críticas con el mundo asfixiante que nos quieren imponer desde el poder establecido. Para ello, contamos con una “librería asociativa”; un espacio alternativo donde se pueden conseguir libros, fanzines, folletos, informes, CDs y otros materiales que, normalmente, no tienen difusión en la red comercial establecida. Un lugar donde encontrar todo lo publicado desde una realidad plural y crítica, desde una perspectiva autónoma y antiautoritaria, en diferentes campos (las luchas asamblearias, la crítica de la ciencia y la tecnología, feminismo y género, crítica de la burocracia, nuevas formas de acción política y filosófica, movimientos sociales…)

 

Es “asociativa” porque tenemos socias y socios, que se comprometen a aportar una cantidad de dinero mensualmente (la que cada una decide) que se va acumulando en una cuenta individual y de la que pueden hacer uso en cualquier momento, para adquirir los materiales que deseen. De todas formas no es necesario «asociarse» para adquirir los libros o materiales que puedan interesarte. También contamos con una “biblioteca social”, con un interesante fondo de libros,libelos, fanzines y vídeos, que pueden ser consultados en el local o tomados en préstamo. Para poder utilizar la biblioteca es necesario “hacerse usuaria” de la misma y para ello, como único requisito, hay que aportar un libro (que responda a los parámetros del proyecto). Ser usuaria de la Biblioteca no supone ningún pago de cuotas. Nos adentramos, también, en el campo de la edición, intentando ser una “editorial” sin grandes pretensiones; una opción para ayudar a editar materiales elaborados por personas y/o colectivos de nuestra ciudad y/o ámbito geográfico e ideológico.

Somos, además, una “distribuidora alternativa”; por una parte, para difundir esos materiales editados por nosotras, o por movimientos sociales de nuestro entorno, a otros puntos del Estado y, por otra, para acercar a nuestra ciudad materiales de otras distribuidoras y pequeñas editoriales alternativas del resto de Euskal Herria y del Estado. Por último, aunque tan importante como todo lo anterior, pretendemos que el local sea un “punto de encuentro” para Colectivos Sociales, presentaciones, charlas, talleres, debates y tertulias generadoras de opiniones críticas con el sistema establecido. 

 

Las personas interesadas en el proyecto, podéis colaborar en él de varias formas: La más elemental consiste en acercarse al local y ver lo que tenemos, lo que hacemos, utilizar la biblioteca… Otra forma importante de colaborar, para asegurar la continuidad del proyecto, es haciéndoos socias, abriendo una cuenta de librería. Y aquellas personas que queráis implicaros más, podéis apuntaros a trabajar codo con codo con nosotras en la gestión del proyecto, aportando vuestra experiencia, vuestras ideas, sugerencias… Funcionamos de modo asambleario, para lo que nos reunimos los lunes, a partir de las 18:00 horas… y, por supuesto, la asamblea está abierta para todas las que estéis interesadas en el proyecto. El local de ZAPateneo está ubicado en la calle Zapatería, 93 – bajo, de Vitoria-Gasteiz, y el horario de apertura al público es de Martes a Viernes, de 18:30 a 21:00 y los Sábados, de 11:30 a 13:30 horas (y, por supuesto, también solemos estar en el mercadillo de los primeros sábados de mes, en el Casco Viejo).

————————————————————————————————

ZAPateneo Kultur Elkartea 2002an martxan jarri zen proiektu kontrakulturala da, inposatu nahi diguten mundu itogarri honekiko iritzi kritikoak sortaraz ditzan debatea pizteko helburua duena. Horretarako “elkartze-liburudenda” bat dugu; Leku alternatibo bat merkataritza-sarean saltzen ez diren liburuak, fanzineak, liburuxkak, txostenak, CDak eta beste materialak ere lortzeko. Errealitate askotariko eta kritiko batetik, ikuspuntu autonomo eta antiautoritario batetik argitaratutako guztia aurkitzeko toki bat, esparru ezberdinetan (borroka asanblearioak, zientzia eta teknologiarekiko kritika, genero eta feminismoa, burokraziarekiko kritika, ekintza politiko eta filosofiko mota berriak, gizarte mugimenduak…)

 

“Asoziatiboa” da, bazkideak baititugu, hileroko kuota bat ordaintzeko konpromisoa hartzen dutenak (bakoitzak erabakitzen duen kantitatea). Diru hori banako liburudenda-kontu batean metatzen da eta edonoiz erabilili dezakete salgai dugun edozein materiala eskuratzeko. Dena dela, ez da derrigorrezkoa bazkide izatea interesatzen zaizkizun liburuak edo  materialak lortzeko. Badugu “liburutegi sozial” bat ere, lokalean bertan kontsultatu edo maileguz har daitezken liburu eta bideo funts interesgarri batez osatua. Liburutegia erabiltzeko “kidetu” behar da, eta horretarako baldintza bakarra liburu bat ekartzea da (proiektuaren filosofiari dagokion liburu bat). Liburutegiko erabiltzaile izateak ez du inolako diru-kuotarik suposatzen. Edizio-eremuan ere barneratzen gara, asmo handirik gabeko “argitaletxe” bat izan nahirik; gure hiriko edo inguru geografiko eta ideologiko pertsonek edota kolektiboek egindakoa argitaratzeko aukera bat.

Horrez gain, bagara “banatzaile alternatibo” bat ere; alde batetik, guk edota gure inguruneko gizarte mugimenduek argitaratutako material horiek Estatuko beste tokietara zabaltzeko eta, beste aldetik, Euskal Herriko gainerako lekuetako bai eta Estatuko banatzaile alternatibo eta argitaletxe txikietako materialak ere gure hiri honetara hurbiltzeko. Azkenik, baina aurreko guztia bezain garrantzitsua, lokala ezarritako sistemarekiko iritzi kritikoak sortaraziko dituzten Giza Kolektiboen bilera ,aurkezpen, hitzaldi, tailer, debate edota solasaldiak egiteko “topagunea” izan dadin nahi dugu.

Proiektu honi interesgarria baderitzozue, parte hartzeko era ezberdin batzuk dituzue: Oinarrizkoena lokaletik pasatzea da, eta hor daukaguna eta egiten duguna ikustea, liburutegia erabiltzea… zabaldu eta banatzeko interesgarriak izan daitezkeen materialen iradokizunak ematea… Parte hartzeko beste modu garrantzitsua, proiektua bizirik iraun dezan, bazkide egitea da, liburudenda-kontu bat irekitzen. Eta gehiago sartu nahi duzuenak, etor zaitezkete gurekin batera proiektuaren kudeaketaz lan egitera, zuen eskarmentua, ideiak, iradokizunak… ekarriz. Biltzar bidezko funtzionamendua eramaten dugu eta, horrela, astelehenero elkartzen gara, arratsaldeko 18:00etatik aurrera… eta, noski, asanblada irekia da proiektuan interesaturik zaudetenontzat. ZAPateneo Gasteizko Zapatari kalea, 93 – baxuan dago kokatuta; eta jendeaurreko ordutegia 18:30etatik 21:00etara da, asteartetik ostiralera; eta larunbatetan 11:30etatik 13:30ak arte (…eta, noski, saitzen gara egoten hileko lehen larunbatetan Alde Zaharreko merkatuan ere).